Author Topic: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา 2554  (Read 973 times)

TL

 • หน่วยทะเบียนเครือข่าย
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 557
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
  • www.parent-ntun.com
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศีกษาน้อมเกล้า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองกำหนดจัดทอดผ้าป่าการ
ศึกษาขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียน และหารายได้พัฒนาการศึกษาและจ้างบุคลากรพิเศษ
เฉพาะทาง พัฒนาสถานที่แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
 
 
                           กำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา
                           วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 
                                             เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีสมเด็จย่า
                                             เวลา ๐๙.๓๐ น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า
                                             เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายผ้าป่าการศึกษา พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพล
                                             เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
 

updoobo

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
รอดูกิจกรรมปีนี้ละนะ

OdinZemo

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: +0/-0
  • View Profile
ขอเชิญร่วม งานเกิดจากที่ไหน